TOP Our Research Concepts Staffs, Research Members LINK

Professor Yasuhiko TABATA
      
Assistant professor Mitsuru ANDO
      
Secretary Kaori TAKAHASHI
      
Researcher Tomo UNZAI 
  Chika IKENOYA 
     
Contract Researcher
Collaborator
Tatsuro KURODA 
  Takeki TANAKA 
  Hedeki FURUKAWA 
  Hiroki YAMAMOTO 
  Kyoko IGARASHI 
  Masumi UEDA 
  Akiho OMORI 
  Eri FURUTA 
  Yuji YAMAZAKI 
  Gennosuke TAKEKAWA 
  Yuuka WATAHIKI 
  Ichihiro MAEDA 
      
Collaborator Yoshiaki HIRANAKA 
      
Visiting Researcher Olivia KEROUREDAN 
     
Doctor 4th Takuya TABATA 
     
Doctor 2nd Chen Yu Min 
  Yang Wen Xuan 
     
Doctor 1st Taichi WASHISAKA 
  
Master 2nd Kaito TOCHITANI 
  Mahiro HASHIMOTO 
  Kotaro MINAMI 
  
Master 1st Shogo AZUMA 
  Kento ISHII
  Keisuke MORIYAMA 
  
Bachelar 4th Yuta KIMURA 
  Hirofumi MANDA 
     
     
Graduate School of Medicine  
      
Research Student Kumiko SUZUKI 
      
Doctor 3rd Naoto NAKAMURA